Sürücü adayı ve araçlara ilişkin kod tablosua) TABİPLER TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR

01. Görüşün düzeltilmesi ve/veya korunması


01.01. Gözlük


01.02. Kontakt Lens(ler)


01.05. Göz siperi


01.06. Gözlük veya kontakt lensler


01.07. Kişiye özel optik aygıt


02. İşitme desteği/iletişim desteği


03. Uzuvlara yönelik protez/ortez


03.01 Kol/kollar için protez/ortez


03.02 Bacak/bacaklar için protez/ortez


47. İki tekerlekli araç kullanamaz


61. Gece araç kullanamaz (gece: güneş batımından bir saat sonra ve güneş doğduktan bir saat önce)


64. Aracınının hızı Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 100 üncü maddesinde belirtilen hız sınırlarından 10 km daha az olmalıdır.


101. Monoküler


102. Ambulans, ticari araç veya resmi araç kullanamaz


103. Sağlık raporu yenileme süreleri


103.01 Üç ayda bir sağlık kontrolü


103.02 Altı ayda bir sağlık kontrolü


103.03 Yılda bir sağlık kontrolü


103.04 Üç yılda bir sağlık kontrolü


103.05 Beş yılda bir sağlık kontrolü

b.TRAFİK KURULUŞLARINCA KULLANILACAK KODLAR

62. Kişinin yaşadığı yere göre .......km yarıçapı içinde veya yalnızca şehir/bölge içerisinde araç kullanabilir


63. Araçta yolcu taşıyamaz


65. En az kendi sürücü belgesi sınıfına sahip bir sürücü belgesi bulunan birinin refakatinde araç kullanabilir


66. Römorklu araç kullanamaz


67. Otoyollarda araç kullanamaz


68. Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promil üzerinde alkollü araç kullanamaz


69. EN 50436'ya uygun olarak alkol kilidi donanımına sahip araçların kullanımıyla sınırlıdır. Son kullanım tarihinin gösterimi opsiyoneldir (örneğin "69" veya "69(01.01.2016)")


70. ... tarafından verilen ... No.lu belge değişimi (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "70.0123456789.NL") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından değiştirilmesinde ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)


71. ... No.lu belge yedeği (üçüncü bir ülke durumunda AB/BM ayrımına olanak sağlayan işaret; örneğin "71.987654321.HR") (Açıklama: Başka bir ülke tarafından verilen belgenin üçüncü bir ülke tarafından verilen belgenin yenilenmesi sırasında ilgili ülkenin işareti ve belgenin numarası yazılır)


73. Sadece dört tekerlekli araçları kullanabilir.


79. Motosiklet/Motorlu bisiklet kullanımına ilişkin sınırlandırmalar ile BE sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler


79.01. Sadece sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli araçları kullanabilir.


79.02. Sadece M sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen üç veya dört tekerlekli araçları kullanabilir.


79.03. Sadece üç tekerlekli araçları kullanabilir.


79.04. Üç tekerlekli araçlarda azami ağırlığı 750 kg. geçmeyen (hafif römork) römorkları takarak kullanabilir.


79.05. Güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg'ın üzerinde olan ve A1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilen motosikletleri kullanabilir.


79.06. İlgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla, izin verilen en fazla ağırlığı 3.500 kg'ı geçen BE sınıfı araçları kullanabilir.


80. "24" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle kullanılabilecek iki tekerlekli araçları kullanamaz.


81. "21" yaşını doldurmadan A sınıfı sürücü belgesiyle gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletleri kullanamaz.


95. 2003/59/EC No.lu Direktif'in belirttiği profesyonel yeterlik şartını ... tarihine kadar sağlayan sürücüler.


96. B sınıfı sürücü belgesiyle 4.250 kg’a kadar olan otomobil ve kamyonet cinsi birleşik araçları da kullanabilir. (Açıklama: Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları kullanabilir.)


97. 3821/85 (2) (AET) No.lu Konsey Tüzüğü'nün yetki alanına giren C1 sınıfı araçları kullanmaya yetkili değildir

c. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA KULLANILACAK KODLAR

104. Sürücü kursunda otomatik vitesli araçla eğitime ve sınava katılarak sertifika alanlar sürücü belge sınıfına uygun sadece otomatik vitesli araçları kullanabilir.

105. İş Makineleri


105.01 Yüzey Kazıma Makinesi


105.02 Beko Loder (Kanal Kazıma Makinesi)


105.03 Dozer (lastik tekerlekli)


105.04 Ekskavatör


105.05 Finişer


105.06 Forklift


105.07 Greyder


105.08 Mobil Rıhtım Vinci


105.09 Silindir


105.10 Vinç (Lastik tekerlekli)


105.11 Loder (Yükleyici)


105.12 Delik Delme ve Sondaj Makinesi


105.13 Zemin Süpürme Makinesi


105.14 Biçerdöver


105.15 İş Kamyonu


105.16 İş Makinesi (Yükleyici)


105.17 Terminal Traktör


105.18 Serdümen


105.19 Konteyner Saha Köprü Vinci


105.20 Konteyner Rıhtım Köprü Vinci


105.21 Konteyner Dorse Vinci


105.22 Dolu Konteyner Makinesi


105.23 Boş Konteyner Makinesi


105.24 Akaryakıt İkmal Makinesi


105.25 Pamuk Hasat Makinesi


105.26 Pamuk Toplama Makinesi


105.27 Arazöz


105.28 Beton Pompası


105.29 Oto Kreyn


105.30 Kazıyıcı-Yükleyici


105.31 Mobil Vinç


105.32 Mack Taşıyıcı


105.33 Mıcır Serici


105.34 Asfalt Serme Makinesi


105.35 Manlift


105.36 Kaldırma Taşıma Vinci


105.37 Rotatif Kamyon(Kar savurucu)


105.38 Seyyar Parcar Boşaltma, Temizleme ve Yükleme Makinesi


105.39 Bezelye Hasat Makinesi


105.40 Transmikser

d) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİĞİN 4’ÜNCÜ MADDESİNİN SEKİZİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KOMİSYON TARAFINDAN KULLANILACAK KODLAR

10. Modifiye vites


10.02 Otomatik vites


10.04 Uyarlanmış vites kolu


15. Modifiye edilmiş debriyaj


15.01 Uyarlanmış debriyaj pedalı


15.02 Manuel debriyaj


15.03 Otomatik debriyaj


15.04 Debriyaj pedalının çalışmasını ya da aktivasyonunun durmasını önlemeye yönelik tedbir


20. Modifiye edilmiş fren sistemleri


20.01 Uyarlanmış fren pedalı


20.03 Sol ayağa uyarlanmış fren pedalı


20.04 Tabana göre uyarlanmış fren pedalı


20.05 Eğik fren pedalı


20.06 Elle çalıştırılan fren


20.07 Azami Birim Kuvveti ile çalıştırılan fren… (N) (örnek: “20.07 (300N)”)


20.09 Uyarlanmış park freni


20.12 Fren pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem


20.13 Diz ile harekete geçirilen fren


20.14 Harici güçle desteklenen fren sistemi


25. Modifiye hızlanma sistemi


25.01 Uyarlanmış hız pedalı


25.03 Eğik hız pedalı


25.04 Manuel hız pedalı


25.05 Diz ile harekete geçirilen hız pedalı


25.06 Harici güçle desteklenen hızlanma sistemi


25.08 Soldaki hız pedalı


25.09 Hız pedalının tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem


31. Pedal uyarlamaları ve pedal tedbirleri


31.01 Paralel pedallar ekstra seti


31.02 Aynı seviyede ya da aynıya yakın seviyede pedallar


31.03 Pedallar ayak yardımıyla çalıştırılmadığında hızlanma sistemi ve pedalların tıkanmasını önlemeye ya da aktivasyonunu sağlamaya yönelik önlem


31.04 Yükseltilmiş zemin


32. Kombine fren ve hızlanma sistemi


32.01 Tek elle idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi


32.02 Dış bir güç tarafından idare edilen kombine fren ve hızlanma sistemi


33. Kombine fren, hız ve direksiyon sistemi


33.01 Tek elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi


33.02 İki elle dış kuvvet tarafından idare edilen kombine hızlanma, fren ve direksiyon sistemi


35. Modifiye kontrol düzeni (far düğmeleri, cam sileceği, korna, sinyal lambaları, vb.)


35.02 Direksiyonu bırakmadan kullanılabilen kontrol cihazları


35.03 Direksiyondan sol eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları


35.04 Direksiyondan sağ eli çekmeden kullanılabilen kontrol cihazları


35.05 Direksiyon ve hız ile frenleme mekanizmalarının kontrolünü kaybetmeden idare edilebilen kontrol cihazları


40. Modifiye direksiyon


40.01. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan direksiyon … (N) (örneğin: “40.01(140N)”)


40.05. Uyarlanmış direksiyon simidi (daha büyük/kalın direksiyon simidi, azaltılmış çap, vb.)


40.06. Direksiyon simidinin uyarlanmış pozisyonu


40.09. Ayakla işletilen direksiyon


40.11. Direksiyon simidinde yardımcı cihaz (topuz, direksiyon çatalı vb.)


40.14. Tek elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi


40.15. İki elle/kolla işletilen alternatif uyarlanmış direksiyon sistemi


42. Modifiye edilmiş arka/yan görüş cihazları


42.01. Arka görüş için uyarlanmış cihaz


42.03. Yan görüş sağlayan ek iç cihaz


42.05. Kör nokta görüntüleme cihazı


42.06. Elektrikle çalışan dış dikiz aynaları


43. Sürücü koltuğu pozisyonu


43.01. Normal görüş sağlayacak yükseklikte, direksiyon ve pedaldan normal uzaklıkta sürücü koltuğu


43.02. Vücut şekline göre uyarlanan sürücü koltuğu


43.03. Sabit duruş için sırt destekli sürücü koltuğu


43.04. Kol dayanağı olan sürücü koltuğu


43.06. Ayarlanabilir emniyet kemeri


43.07. Sabit bir duruş için destekli emniyet kemeri


44. Motosiklet modifikasyonları


44.01. Tek elle işletilen fren


44.02. Uyarlanmış ön frenler


44.03. Uyarlanmış arka frenler


44.04. Uyarlanmış hız sistemi


44.08. Motosiklet hareket halinde, dururken ve beklerken sürücünün iki ayağının da aynı anda yere değebileceği şekilde uyarlanmış koltuk yüksekliği,


44.09. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan ön fren …(N) (örneğin: “44.09(140N)”)


44.10. Azami birim kuvveti ile çalıştırılan arka fren …(N) (örneğin: “44.10(140N)”)


44.11. Uyarlanmış ayak dayama yeri


44.12. Uyarlanmış tutma kolu


45. Sadece sepetli motosiklet kullanabilir


46. Sadece üç tekerlekli motosiklet kullanabilir


47. İki tekerlekli araç kullanamaz


50. Sadece…………..plaka/şasi numaralı aracı kullanabilir.


78. Sadece otomatik vitesli araç kullanabilir


102. Ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz

İndirmek için tıklayınız.

Konular

Dijital kimliği kimler alabilecek?
Hangi pasaport nereden alınır?
Okur yazarlık belgesi ile ehliyet alınır mı?
E devlet üzerinden soy ağacı sorgulaması nasıl yapılır?
Soyağacı sorguma ne zaman tekrar açılacak?
Soy sorgulama için günlük belirli bir kota olacak
Araç muayenesinden geçmenin püf noktaları
Sıfır otomobil ve kamyonetlerin ilk tescil işlemleri nerede yapılıyor?
Plakadan Ceza Sorgulaması Yapıldığında Hangi Bilgilere Ulaşılabiliyor?
e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık başvurusunu nasıl yapacak?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanların lise mezunu olması şart mı?
Tesk kart nedir?
Suriyeli mülteciye yeni kimlik
Direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev alanların ücretleri eşitlendi
Kusurları giderilmeyen araç trafikten men edilir mi?
E Devlet araç sefer görev emri sorgulama kimleri kapsıyor?
Yeni ehliyetlerdeki kan grupları hatalı mı?
Direksiyon eğitim sınavında e-tablet dönemine geçildi
Schengen vizesi almak isteyenler için önemli değişiklik
Yeni kimlik ve ehliyetler için personel yetersiz mi?
Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler yeniden Türk vatandaşlığını kazanabiliyor mu?
Türkiye'de en çok kullanılan soyadları açıklandı
Göç idaresi müdürlüğü adresleri tıkla indir
Ehliyet, yeni kimlik ve pasaport alacaklar dikkat!
Kimlik belgesi üzerinden sabıka kayıtları incelenebilir mi?
İnternete ehliyetsiz girilemeyecek mi?
Araçlarda akıllı takip sistemi hangi durumlarda uyarı verecek?
Kimlik ve ehliyet sorgulamasında yeni dönem
Trafik Genel Eğitim Planında Neler Var?
Trafikte makas atanlara büyük ceza geliyor